Voor Bedrijven

Carolien Jansen

Voor bedrijven/organisaties/instanties
 • maatschappelijk ondernemen
 • advies beleidsniveau
 • projectmatig systemen opzetten
 • adviezen over en aan medewerkers
 • lidmaatschap forum community

€ 750,00 per dagdeel (maximaal 4 uur), exclusief reiskostenvergoeding a 0,50 per km of andere reiskosten.

Per maand

is er ruimte voor 3 van dit soort opdrachten in mijn onderneming. In mijn agenda kun je zien of er ruimte is voor een opdracht. Zo niet, neem dan toch contact op! Het kan zijn dat je geluk hebt.

Aanmelding

Bij aanmelding: geef de volgende informatie:

 • voor- en achternaam
 • adres
 • emailadres
 • telefoonnummer
 • geboortedatum
 • om wie het gaat
 • als het voor iemand anders is, alle gegevens die ook voor de aanmelder gelden.
 • een foto bij voorkeur
 • de reden van aanmelding
 • goedkeuring van alle partijen.

Ik neem contact op binnen 3 werkdagen. Na een datum overeengekomen te zijn, alsook andere wensen/behoeftes etc, ontvang je een overzicht met mijn algemene voorwaarden en deze bevestig je door via een Tikkie te betalen. De link staat in het overzicht.

Deze kan je ontvangen in privé-bericht, Whatsapp of in de mail, eigenlijk wat je wenst.

Pas als ik de betaling heb ontvangen, is onze afspraak zeker!

Is het bedrag hoger dan je had gedacht? Of wil je op een andere manier betalen? Neem dan contact met mij op.

Er is meer mogelijk dan je denkt! Vraag ernaar.

For companies/organisations
 • social entrepreneurship
 • policy level advice
 • setting up systems on a project basis
 • advice on and to employees
 • membership forum community

€ 750.00 per part of the day (maximum of 4 hours), excluding travel allowance at € 0.50 per km or other travel allowances

Per month

there is room for 3 of such assignments in my company. In my agenda you can see if there is room for an assignment. If not, please contact me! You might be lucky

Registration

At registration: provide the following information:

 • first and last name
 • address
 • e-mail address
 • telephone number
 • date of birth
 • who it is about
 • if it is for someone else, all data that also applies to the applicant
 • a photo preferably
 • the reason for registering
 • approval of all parties.

I will contact you within 3 working days. After having agreed on a date, as well as other wishes / needs etc, you will receive an overview with my general terms and conditions and confirm these by paying via a Tikkie (by request). The link is in the overview.

You can receive this in private message, Whatsapp or in the mail, actually what you want.

Only when I have received the payment, our appointment is certain!

Is the amount higher than you thought? Or do you want to pay in a different way? Then contact me.

There is more possible than you think! You only have to ask!

Contactinformatie/Contactinformation
Mail:
Bel/SMS/Whatsapp:
info@carolienjansen.nl
(+31)6-30093890